Styrelsen

Kalix Riksteaterförening består av följande personer under verksamhetsåret 2018

 • Ordförande:
  Britt-Inger Karlsson,
  Mellanparksgatan 11
  952 33 Kalix
  tel: 070-564 08 78,
  mail: brittinger.karlsson51@gmail.com
 • Vice ordförande Monica Larson
 • Kassör, Ewy Nilsson
 • Sekreterare, Eva Tornberg
 • Styrelseledamot, Ann-Britt Wallin-Nilsson
 • Styrelsesuppleant, Karl-Artur Emmoth
 • Styrelsesuppleant, Lena Öberg